Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Mötesprotokoll 6 maj
Mötesprotokoll 6 maj i hos Kristina Lind i Sjöbo:
 
Allt planerades inför utställningen. Alla arbetsuppgifter fördelades ut på Kristina, Valery, Margareta och Annika.
Vi blir ca 7-8 funktionärer och det tror vi att vi klarar oss på.
Ekonomiskt ser allt bra ut
Kristina och Margareta letar lite till efter fotograf. Annars tar styrelsemedlemmarna blandade bilder under dagen
 
Vi ska försöka anordna ett medlemsmöte innan midsommar för att informera om eventuella förändringarna som blir nästa år.Annika kollar lite lokaler.
 
Uteritt i Snogeholm planeras till 5/6. Kristina kollar upp parkering.
 
Vi vill försöka anornda Pay and Jump i augusti/september. Bökebergs arena i Svedala är kontaktade och erkar intresserade. Dock kunde de inte ge något svar i nuläget då de precis tagit över arenan.
 
Vi vill försöka anornda Pay and Ride i September
 
Försöka anordna uteritt i oktober
 
Margareta kollar om vi kan hyra körbana i Åstorp. Om vi kan få rida på deras körbana samt i skogen.
 
Vi beslutade att vid föreningens uteritter vill vi inte tvinga ryttarna till att ha hjälm. Vi kommer i inbjudningar skriva att hjälm rekomenderas och att ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för de som kommer. Därför ska de se över deras olycksfallsskydd.
Vi anordnar öppna uteritter där vem som helst får komma och rida på en allmänn ridstig.
 
Vi väljer att inte lägga några pengar på profilering under 2016 då vi inte vet vad som händer 2017. Vi kommer därför hålla oss till sånt som vi själv kan skriva ut.
 
Inget nytt möte planerades in.
 
Sekreterare: Valery