Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

INSTÄLLT Distriktet Inbjuder till Pay and Ride

SVENSKA RIDTRAVARFÖRENINGEN DISTRIKT SKÅNE HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL

Pay and Ride

Datum: 16 Oktober                                 Första start: Kl 10:00

Plats: Sandåkra ridcenter, Sandåkra 71, 274 92 Skurup

Evenemanget är öppen för samtliga ekipage.
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor.

Hundar skall hållas kopplade.

Evenemangen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

TR hittar ni här: http://ridtravare.com

Anmälan görs via mail till: distriktskane@hotmail.com

Ange vilken klass du vill ställa upp i, ägarens namn, ryttarens namn, hästens fullständiga namn.

Anmälningsavgiften betalas till bankgiro: 852-9547 i samband med anmälan.

OBS! Märk inbetalningen med hästens namn!

Anmälningsavgift: 80 kr/start för medlemmar i Ridtravarförbundet, 100 kr/start för övriga ekipage.

Anmälningstiden utgår den: 9 oktober kl 24.00 och avgift ska vara inbetalad senast den: 12 oktober  annars är anmälan ogiltlig.

Vid färre än 10 anmälningar ställs arrangemanget in.

Avgifter återfås vid inställt evenemang samt kan återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter evenemanget och vara utskrivet av veterinär innan evenemangets start. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Efteranmälningar mottages i mån av plats.

Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver anmälningsavgift. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Ritterna sker i ridhus, 20x40 m. Framridningen sker i paddock 20x60m.

Röd rosett i svansen på hästar med tendens att sparka. Hästen ska ha nummerlapp, placerat på vänstra sida.

Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på www.ridtravareiskane.blogg,se samt på facebook.

”Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.”

Vid frågor kontakta: distriktskane@hotmail.com.

Klasser:

*Ridtravarförbundets: E:0 2011

http://ridtravare.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Klass-E0-2015.pdf

*Ridtravarförbundets: D:2 2013

http://ridtravare.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Klass_D2_20131.pdf

*Svenska Ridsportsförbundet LC:2 2015

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_39502/cf_559/L-tt_C2_2015.PDF

Domare: Charlotta Arvidsson

Bilder från dagen kommer läggas ut på hemsidan/facebooksidan.

Cafeteria finns på plats med möjlighet att köpa god fika!

Välkomna!