Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Protokoll från möte 6 november

Extra medlemsmöte 6 november 2016

 Dagordning:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för mötet

- Kristina Lind

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

- Valery

4. Fastställande av röstlängd

- 4 stycken. Kristina, Margareta, Valery, Henrik

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

- Henrik

6. Fastställande av dagordning

- Godkänd

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

-Förhandsmeddelande utfärdat 5 oktober(minst en månad innan)

-Kallese utfärdad 25 okt(minst 10 dagar innan)

8. Styrelsen informerar om 2016 och vad vi vill förändra och åstadkomma under 2017

-Årsmöte 7 februari

-Tjejlväll 31 maj INSTÄLLT inga anmälda

-Uteritt Hovdala 28 mars. Bra intresse. Blandade raser.

-Utställning 15 maj. Bra intresse

-Pay and Jump 28 augusti. Först Segra sen Eslöv. Inga anmälda.

-Tjejkväll 12 oktober. 4 anmälda

-Pay and Ride 16 oktober. Två anmälda. Inte tillräckligt för att anordna.

9. Styrelsen informera om omorganisationen i förbundet. Beslut tas om föreningen ska vara medlemmar i förbundet.

- Fel att medlemsavgiften till förbundet ska baseras på förra årets medlemsantal. Om vi får färre medlemmar 2017 blir det en stor kostnad eftersom att medlemsavgifterna förra året betalades in till förbundet och inte till föreningarna.

- Medlemsmötet beslutar att vara med i förbundet under 2017 och sedan avveckla föreningen. 2017 års medlemsavgift beslutas till 150 kr. 4 röstar för detta. Detta beslut är giltigt såvida inte årsmötet beslutar annat. Årsmötet planeras till 12 februari 2017

 - Då det inte visas något intresse från övriga medlemmar på våra mötet fanns inget att informera medlemmar om. Vi har försökt att nå ut och varit tydliga med att detta möte har stor betydelse för framtiden, men ändå inget deltagande. Synd.

10. Mötet avslutas.