Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Propp för Inofficiell utställning 7 Maj

SVENSKA RIDTRAVARFÖRENINGEN DISTRIKT SKÅNE HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL

Exteriör Utställning

Datum: 7 Maj 2017                                 Första start: Kl 10.00

Plats: Eslövs Ridklubb, Stora ridhuset.
Södra vägen 17, 241 93 Eslöv

 Distrikt Skåne bjuder in till exteriör utställning. Här får du din häst bedömd exteriört, i skritt och i trav. Observera att detta inte är en tävling.

Klass 1-4 är öppen för ston och valacker som är registrerade i ST eller SPTF. Hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan.
Din häst ska vara vaccinerad för att delta. Vaccinationsintyg ska visas innan urlastning.

Hästen ska tränsas i transporten och sedan vara tränsad under hela evenemanget.

Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor.

Klass 5 är öppen för alla övriga raser. Max 10 deltagare.

Tyvärr kommer vi inte ha möjlighet att låta hingstar starta vid denna utställning.

Domare:  Birgitta Larsson, Exteriördomare A-behörighet

Hundar skall hållas kopplade.

Evenemangen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller. Vi har valt att låta även klippta hästar få starta då detta endast är en inofficiell utställning.

Anmälan görs via mail till: distriktskane@hotmail.com

Ange ägarens fullständiga namn, hästens fullständiga namn och ålder, registreringsnummer samt visarens namn.

Anmälningsavgiften betalas till bankgiro: 852-9547 i samband med anmälan.

OBS! Märk inbetalningen med hästens namn!

 Anmälningsavgift:

Ägaren medlem i Svenska ridtravarförbundet: 200 kr

Icke medlemmar: 300 kr

Anmälningstiden utgår den: 3 Maj och avgift ska vara inbetalad senast den 5 Maj.

Rosett ingår i anmälningsavgiften

 

Avgifter återfås vid inställt evenemang samt kan återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter evenemanget och utskriven senast 15 Maj kl 10. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver anmälningsavgift. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Obligatoriskt med hjälm på visaren samt den som hanterar hästen på området. Röd rosett i svansen på hästar med tendens att sparka. Hästen ska ha nummerlapp, placerat på vänstra sida.

Klädsel på visaren ska vara proper och hel. Sko som täcker hela foten ska användas.

Startlistor och ryttarmeddelande presenteras i facebook-gruppen Distrikt Skåne Ridtravarföreningen och mailas till alla deltagare senast 2 dagar före utställningen.

 ”Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.”

Vid frågor kontakta: distriktskane@hotmail.com.

Utställningsklasser:
Enbart registrerade travare i ST och SPTF i klass 1-4. Valacker och ston, varmblod och kallblod kan komma att gå tillsammans beroende på klassens storlek.

Klass

Ålder

Övrigt

1

4-8

 

2

9-13

 

3

14-19

 

4

20+

 

5

Övrigt

 

Observera att detta inte är någon tävling i Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne utan ett evenemang för att få sin häst bedömd samt träffa andra med gemensamma intresse, alltså ridtravaren :)

 

Hjärtligt välkomna!