Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Kallelse Årsmöte

 

Svenska Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne bjuder in till årsmöte

Söndagen den 28 Januari 2018, Kl 15:00

Lilla Norregatan 17, 275 30 SJÖBO

Vill du sitta med i styrelsen eller vara med att planera aktiviteter?
 Maila distriktskane@hotmail.com

Detta kan bli föreningens sista år men vi hoppas såklart att det kommer vara någon annan som vill fortsätta. Därför är det viktigt att du som är intresserad kommer på mötet så att vi kan förbereda för en ny styrelse i god tid.
Revision och verksamhetsberättelse presenteras på årsmötet men kan även begäras ut innan, dock tidigast 21 januari.

Vi är också väldigt glada att kunna berätta att Kikki Mårtensson Grgic kommer och ger oss en kort föreläsning om distansridning och Working Equitation. Så för er som är intresserade av det är detta ett ypperligt tillfälle att komma och ställa frågor :)

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § tredjestycket

angivna antalet

13. Val av ordförande på en tid av ett år

14. Val av ledamöter och suppleanter enligt §17 tredje stycket

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

17. Övrigt

                             - Resultat av Poängjakt

18. Sammanträdets avslutande.

 

Det bjuds på lättare fika

 

 Välkomna!