Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Kallelse Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte

6 November kl 15.00, Lilla Norregatan 17, Sjöbo

Välkomna till ett extra årsmöte för att informera om förändringar i förbundet samt ha en omröstning om vi ska vara en del av förbundet. Från och med år 2017 kommer det vara distrikten som är medlemmar i förbundet och distrikten kommer själva ta hand om sina medlemmar och medlemsavgifter. Vilket även leder till att man kan vara med i vilket distrikt man vill, alt flera distrikt.

Den 6 November kommer vi alltså ge er all information vi fått från förbundet och distriktets styrelsen informerar om våra tankar inför 2017. Detta så att vi kan ta ett beslut om medlemskap.

Alla är välkomna, medlem som icke medlem. Bara medlemmar kan vara med och rösta men vi hoppas på att det finns några där ute som funderar på att bli medlemmar och vill få information om vår verksamhet.

Nu har ni chansen att vara med att påverka föreningen inför 2017. Vi kommer även behöva styrelsemedlemmar till nästa år.

Anmälan till möte och foderlära samt ledamot i styrelsen görs till distiktskane@hotmail.com senast 1 november.

Vid fler än 5 anmälningar kommer vi anordna en föreläsning i foderlära från St Hippolyt. Den handlar om hästens matsmältning och i endast 5-10 minuter kommer St Hippolyts produkter nämnas.

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Styrelsen informerar om 2016 och vad vi vill förändra och åstadkomma under 2017

9. Styrelsen informera om omorganisationen i förbundet. Beslut tas om föreningen ska vara medlemmar i förbundet.

10. Mötet avslutas.

 

Välkomna!