Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

INSTÄLLD Utställning 9 Juni, Perstorp

PROPOSITION  

lokal UTSTÄLLNING 9 JUNI

Datum: 9 Juni 2019 

Första start: 9.00 

Plats: Perstorps kör och ryttarförening, Aronsväg, 28433 Perstorp

Tävlingsansvarig:Josefine Müller 

 

 1. Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne. Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske. 
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.  

2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

3. Anmälan görs via e-mail till adress: distriktskane@hotmail.com 
Ange ditt fullständiga namn + adress, visarens namn, hästens fullständiga namn och ålder, hästens registreringsnummer. 
Anmälningsavgiften betalas till bankgiro 852-9547 i samband med anmälan, se TR.  
Anmälningstiden utgår 2 juni. 
Vid färre än 15 anmälningar ställs tävlingen in. 

4. Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

5. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 7 juni. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

6. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan begäran betala en extra avgift på 100: - utöver start/anmälningsavgift.

7. Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

8. Tävlingen sker på ridbana. 

9. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skånes facebooksida 5 dagar innan tävling.

10.Uppstallning är ej möjligt.

11. Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter. 

12. Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com

Domare: Christel Ljungvall

Tävlingsklasser:

Klass: 

Ålder 

Avgift medlem/ icke medlem: 

Priser: 

1 

4-8 

200 kr/start / 250 kr/start 

Rosett 

2 

9-13 

200 kr/start / 250 kr/start 

Rosett 

3 

14-19 

200 kr/start / 250 kr/start 

Rosett 

4 

20+ 

200 kr/start / 250 kr/start 

Rosett 

 5 

 Övriga raser, utom tävlan 

250 kr/start 

 Deltagarrosett 

 

 

 

 

 

 

 


Klassvinnarna - under förutsättning att de uppnått guldklass(40p eller mer) går vidare för att kora Best in Show och Bäst i Motsatt kön.

För icke medlemmar i Ridtravarföreningen kostar utställningen 250 kr. Då deltar man utom tävlan.

Medlemskap kostar 150 kr per person för 2018 och betalas in till föreningens bankgiro. Skicka samtidigt ett mail med dina personuppgifter. Tack

Det är visaren som behöver vara medlem.

Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne