Digital Tömkörning

Proposition för Digital Tömkörningstävling

Arrangör: Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Datum: 6 Juni - 12 Juni v. 23.

Plats: Digitalt (Svenska ridtravarföreningen Distrikt Skåne digitala tävlingar)

Tävlingsansvarig: Josefine Müller

Domare: Jens Larsson

 •  Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente (TR). Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Distrikt Skåne.

 • Hästen/ponnyn måste vara registrerad i Svensk Travsport (ST).
  Hästar registrerade i motsvarande utländskt travförbund är också startberättigade.
  Hästen ska ha fullständiga ID-uppgifter (hästpass).

 • Hästen ska vara vaccinerad för att få delta.
  Hästen ska vara fullt frisk och ska under de senaste veckorna före start inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  Hästen får inte givits otillåtna medicinska preparat eller behandlats med otillåten medicinsk behandling före start.
  Häst skall vara i tävlingsmässigt skick för den aktuella tävlingsnivå.

 • Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att arrangören inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd.
  Det är tävling deltagarens ansvar att vara väl insatt i bestämmelserna inför varje tävling, ha skyldighet att se till att denne är medlem och inte tagit otillåtna medicinska preparat.

 •  Anmälan görs via: distriktskane@hotmail.com
  Ange ditt fullständiga namn, adress och telefonnummer,
  hästens fullständiga namn och registreringsnummer
  vilka klasser du vill tävla i.
  Ekipaget får starta max 2 starter, 1 start/klass.
  Anmälningsavgiften betalas till bg 852-9547
  Anmälningstiden utgår 6 Juni och godkänns först vid betalning. Betalningen ska vara synligt på vårt bankgiro innan sista anmälningsdag.

 • I och med godkänd anmälan bjuds du in till föreningens digitala tävlings grupp på FB och publicerar ditt bidrag där under rätt program för bedömning. Svenska ridtravarföreningen Distrikt Skåne digitala tävlingar(https://www.facebook.com/groups/175705384531630 )

 •  I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista.

 • Anmälan kan återtas innan 6 Juni utan att avgift erläggs.
  Avanmälan görs via mail till: distriktskane@hotmail.com
  Efter sista anmälningsdatum kan avgift endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg.
  Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

 •  Program finns att hitta på www.ridtravare.com.
  Programmen är på 20x40 bana, har ni större bana får ni mäta upp så det blir rätt.

  Ditt bidrag ska filmas från bokstaven C och den som filmar ska följa ekipaget med kameran i landskapsformat (liggande) utan att zooma. Börja filmen med att stanna vid kameran och säg ditt och din hästs namn, börja sedan programmet. Efter programmet ska du gå fram till kameran igen och filma utrustningen tydligt.


 • Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan, inom 14 dagar, betala en extra avgift på 100 kr utöver start/anmälningsavgift.

 • Resultat presenteras på https://ridtravareiskane.blogg.se/ den 30 Juni.

 • Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com

Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen i Distrikt Skåne

 

Tävlingsklasser:

Klass:

Program:

Startavgift:

Efteranmälningsavgift:

Priser:

1

Skritt

200kr

100kr

Rosett

2

Trav

200kr

100kr

Rosett

3

Pay and Drive

250kr