Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Dressyr 6 oktober
OBS Propp för Utställning finns längre ner
 
Dressyr:
Datum: 6 oktober 2019
Första start: ca 13.00
Plats: Eslövs Ridklubb, Södra Vägen 17, 241 93 Eslöv
Tävlingsledare: Lina Jörgensen
1. Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste vara registrerad i ST eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske. Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.
2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.
3. Anmälan görs via e-mail till adress: distriktskane@hotmail.com Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och ålder, hästens registreringsnummer. Vilken/Vilka klasser ni ska rida. Max 3 starter per häst/dag. Dock max 2 dressyrstarter. Anmälningsavgiften betalas till bg 852-9547 i samband med anmälan, se TR. Anmälningstiden utgår 30 september. Vid färre än 15 anmälningar ställs tävlingen in. Max 40 deltagare i utställning och dressyr tillsammans.
4. Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.
5. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 4 oktober. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.
6. Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver start/anmälningsavgift.
7. Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.
8. Tävlingen sker i ridhus 20x40m. Framridning sker på ridbana 65x55m.
9. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skånes facebooksida 5 dagar innan tävling.
10. Uppstallning är ej möjligt.
11. Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.
12. Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne Domare: Valerija Varga Persson, dressyrdomare St Georges
Tävlingsklasser: Ridtravarföreningens program finns i TR på www.ridtravare.com
Klass 1 E:1, Startavgift 150kr Pris Rosett
Klass 2 D:1, Startavgift 150kr Pris Rosett
Klass 3 C:1 150kr Pris Rosett
För icke medlemmar som vill starta i Pay and ride kostar detta 200 kr/start. Då utom tävlan. För medlemmar som vill starta i både utställning och 1 klass dressyr kostar detta 300 kr.
 
Medlemskap kostar 150 kr per person för 2019 och betalas in till föreningens bankgiro. Skicka samtidigt ett mail med dina personuppgifter. Det är visaren som behöver vara medlem.
 
Tack :)
 
Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne