Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Propp för Exteriör Utställning 15 Maj 2016

SVENSKA RIDTRAVARFÖRENINGEN DISTRIKT SKÅNE HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL

Exteriör Utställning

Datum: 15 Maj 2016 Första start: Kl 10.00

Plats: Eslövs Ridklubb

Södra vägen 17, 241 93 Eslöv

 

Distrikt Skåne bjuder in till extriör utställning. Här får du din häst bedömd exteriört, i skritt och i trav. Observera att detta inte är en tävling.

Klass 1-4 är öppen för samtliga registrerade travare. Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF.

Hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan.

Din häst ska vara vaccinerad för att delta. Vaccinationsintyg ska visas innan urlastning.

Hästen ska tränsas i transporten och sedan vara tränsad under hela evenemanget.

Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor.

Klass 5 är öppen för alla övriga raser. Max 10 deltagare.

Domare: Christel Ljungvall

Hundar skall hållas kopplade.

Evenemangen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

TR hittar ni här: http://ridtravare.com/documents/

Anmälan görs via mail till: distriktskane@hotmail.com

Ange ägarens fullständiga namn, hästens fullständiga namn och ålder, registreringsnummer samt visarens namn.

Anmälningsavgiften betalas till bankgiro: 852-9547 i samband med anmälan. OBS! Märk inbetalningen med hästens namn!

Anmälningsavgift:
Medlemmar i Svenska ridtravarförbundet: 250 kr
Icke medlemmar: 300 kr

Anmälningstiden utgår den: 8 Maj och avgift ska vara inbetalad senast den 10 Maj.

Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till den: 11 Maj och ska vara inbetalt senast 13 Maj Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

Rosett ingår i anmälningsavgiften

Vid för få anmälningar ställs utställningen in. Minst 15 startande. Max 40 startande.

Avgifter återfås vid inställt evenemang samt kan återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter evenemanget och utskriven senast 15 Maj kl 10. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver anmälningsavgift. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Obligatoriskt med hjälm på visaren. Röd rosett i svansen på hästar med tendens att sparka. Hästen ska ha nummerlapp, placerat på vänstra sida.

Startlistor och startmeddelande presenteras här på bloggen, i facebook-gruppen Distrikt Skåne Ridtravarföreningen och mailas till alla deltagare senast 2 dagar före utställningen.

”Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.”

Vid frågor kontakta: distriktskane@hotmail.com.

Observera att detta inte är någon tävling i Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne utan ett evenemang för att få sin häst bedömd samt träffa andra med gemensamma intresse, alltså ridtravaren :)

Vi är väldigt tacksamma att vi vid denna tidpunkt har fått sponsring av Svensk Travsport

Hjärtligt välkomna!