Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Förhandsmeddelande Årsmöte
Den 28 januari kl 15 på Lilla Norregatan 12 i Sjöbo kommer föreningen hålla årsmöte.
Motioner ska vara föreningen tillhanda innan 1 januari på mailadress distriktskane@hotmail.com.
Detta möte kan vara distriktet sista då vi tyvärr inte ha tillräckligt stort intresse för våra aktiviteter. Kom gärna på mötet för att se verksamhetsberättelse och reslutaträkningen.
Vi behöver även fler styrelseledamöter för att kunna fortsätta nästa år.
Hör gärna av er till distriktskane@hotmail.com om ni är intresserade.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!