Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Kallelse Årsmöte

 

Svenska Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne bjuder in till årsmöte

Söndagen den 28 Januari 2018, Kl 15:00

Lilla Norregatan 17, 275 30 SJÖBO

Vill du sitta med i styrelsen eller vara med att planera aktiviteter?
 Maila distriktskane@hotmail.com

Detta kan bli föreningens sista år men vi hoppas såklart att det kommer vara någon annan som vill fortsätta. Därför är det viktigt att du som är intresserad kommer på mötet så att vi kan förbereda för en ny styrelse i god tid.
Revision och verksamhetsberättelse presenteras på årsmötet men kan även begäras ut innan, dock tidigast 21 januari.

Vi är också väldigt glada att kunna berätta att Kikki Mårtensson Grgic kommer och ger oss en kort föreläsning om distansridning och Working Equitation. Så för er som är intresserade av det är detta ett ypperligt tillfälle att komma och ställa frågor :)

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § tredjestycket

angivna antalet

13. Val av ordförande på en tid av ett år

14. Val av ledamöter och suppleanter enligt §17 tredje stycket

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

17. Övrigt

                             - Resultat av Poängjakt

18. Sammanträdets avslutande.

 

Det bjuds på lättare fika

 

 Välkomna!

Ordförande har ordet

Hej!

Jag  vill gärna ta en stund av er tid för reflektion av 2017 och funderingar över 2018.

Jag blev ordförande för Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne när det varit igång ca 6 månader. Jag har själv två ridtravare och älskar den rasen omåttligt.

De sista 2 åren har varit ganska motiga både med styrelsearbetet och i mitt privata liv men jag vägrar ge upp. Jag vill tacka övriga personer i styrelsen som har hängt med några hela vägen och andra lika länge som jag. Jag har även andra som är värda ett tack och det är ni – medlemmarna och hästarna.

Nu har vi kommit till en punkt där vi känner oss överflödiga som förening i hästvärlden. Ridtravaren är accepterad av de flesta ridmänniskor inte alla.

 Det är kanske ändå som skogsmulle travaren kommer till sin rätt men är det så fel då? Nej! Det finns discipliner där det är helt ok t ex fälttävlan eller distans, två ganska osynliga discipliner där en travhäst kan göra riktigt bra ifrån sig.

Under 2017 så beslöt vi köra våra utställningar även vid en beräknad förlust och förlust gjorde vi men vi gjorde det med ett leende på läpparna för de som anmälde och kom var på gott humör och vi kände oss uppskattade för att vi lyckats anordna detta med så lite folk och med så få anmälda och trots att utställningen i Maj gick med förlust då vi hade så få deltagare så beslöt vi att göra ett försök till eftersom vi hade så fina priser kvar som inte gått ut och vi har haft förmånen med bra och generösa sponsorer som Börjes, Hästshopen i Sånna, Bygg och foder och Svensk Travsport. Även jag har sponsrat med t ex behandlingar och Aloe Vera produkter som Naturligt Vis – Kristina Lind.

Vi har haft ritter som alltid varit uppskattade men tidigare år har färre ridtravare än andra raser varit representerade. År 2017 var vi fler deltagande ridtravare än tidigare både i Hovdala och Sibirien, så roligt!

Är 2018 slutet för Distrikt Skåne? Beslutet är taget men det är inte hugget i sten. Vi kör även 2018 och om det blir ett 2019 får årsmötet besluta.

Jag tror att vi tappat fokus lite, vårt mål och vår värdegrund är ridtravaren dvs travarens liv efter travet. Vi är en rasförening ingen tävlingsklubb även om reglemente och tävlingar förekommer. Vi ska arbeta för gemenskap och för våra ridtravares väl och ve. Precis det kommer vi att arbeta för 2018, det blir gemenskap på ritter och förhoppningsvis andra men inte kostsamma evenemang.

Kanske sista chansen! Bli medlem i vårt distrikt, kom på vårt årsmöte i Sjöbo den 28/1. Glöm inte anmäla! Är det tillräckligt många som kommer så tar vi hit Kicki som berättar lite om distansen, fikar och håller vårt möte. Vill du hjälpa till och vara med i styrelsen eller kanske med något annat, skriv en rad och berätta vem du är och vad du vill göra.

Glöm inte bort att du är viktig och din åsikt är viktig!

Kom igen och anmäl dig!

Kramar från

Kristina Lind

ordförande