Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

INSTÄLLD!!!! Proposition Pay and Jump 28 Augusti

Svenska Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne bjuder in till Pay and Jump den 28 augusti.

Första start: Kl 10:00

Plats: Obsevera ny anläggning Eslövs Ryttarförening

Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor.

Hundar skall hållas kopplade.

Evenemanget arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente.

Ston och vallackar av alla raser är välkomna.

Klasser: bomhöjd till 110 cm. Höjning 10 cm åt gången.

Anmälan görs via mail till: distriktskane@hotmail.com

Ange Hästens namn, ryttarens namn och vilka höjder ni vill hoppa.

Anmälningsavgiften betalas till bankgiro: 852-9547 i samband med anmälan.

OBS! Märk inbetalningen med hästens/ryttarens namn!

Anmälningsavgift: 80 kr/start för medlemmar, 100 kr/start för icke medlemmar i förbundet.

Anmälningstiden utgår den 22 augusti och avgift ska vara inbetalad senast den 26 Augusti  annars är anmälan ogiltlig.

Vid för få anmälningar ställs utställningen in.

Avgifter återfås vid inställt evenemang samt kan återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter evenemanget och vara utskrivet av veterinär innan evenemangets start. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Efteranmälningar mottages i mån av plats.

Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver anmälningsavgift. Enligt TR 1 paragraf 1.1.13

Ritterna sker i ridhus, 20x40 m. Framridningen och framhoppning sker i paddock. Om vädret är ok kanske ritterna sker ute i paddock.

Röd rosett i svansen på hästar med tendens att sparka. Hästen ska ha nummerlapp, placerat på vänstra sida.

Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på facebook och blogg samt mailas ut till alla deltagare.

”Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.”

Vid frågor kontakta: distriktskane@hotmail.com.

Rosett finns att köpa

Bilder från dagen kommer läggas ut på hemsidan/facebooksidan.

Cafeteria finns på plats med möjlighet att köpa god fika!

Välkomna!

Mötesprotokoll 17 juli
Mötesprotokoll från styrelsemöte 17 Juli
 
*Styrelsen pratar om att åka till Åbergs. Valery kontaktar Jägersro.
*Tankar kring utställningen den 15 maj: Överlag bra. Till nästa gång blir det tyvärr inga hingstar eller Svensk halvblod. Utställningen gav oss en bra buffert inför nästa evenemang.
*Pay and jump 28 augusti. Margareta försöker boka Segra gymnasiet anläggning i Östra Ljungby. Valery skriver proposition. Lite andra anläggningar togs upp på förslag.
*Pay and ride börjar planeras för till den 16:e oktober. Valery hör med Eslövs ryttarförening. Kristina hör med Charlotta Arvidsson som domare.
*Föreningen ska ha ett extra årsmöte för alla medlemmar och andra. För att ge information inför nästa år. Då ska förbundet ha gett oss besked om kostader för distrikten att vara knutna till förbundet. Vi försöker även använda detta tillfälle att spåna ideer och hitta nya medlemmar som vill engagera sig. Valery kollar Eslövs ryttarförening och Annika kollar Jägerso damklubb för lokal. Prel datum 6 november.
*Inget nytt möte bokat