Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Proposition Dressyr 2 Juni

Datum: 2 Juni 2018                     Första start: ca 13.00

Plats: Markaryds ryttarförening, Hylte 1285, 28591 Markaryd

Tävlingsledare: Annika Toth tillsammans Michaela Vendelmo

1.       Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske.
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.  

2.       Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

3.       Anmälan görs via e-mail till adress: distriktskane@hotmail.com
Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och ålder, hästens registreringsnummer. Max 3 starter per häst/dag. Dock max 2 dressyrstarter.
Anmälningsavgiften betalas till bg 852-9547 i samband med anmälan, se TR.
Anmälningstiden utgår 28 Maj
Vid färre än 15 anmälningar ställs tävlingen in. Max 40 deltagare i utställning och dressyr tillsammans.

4.       Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

5.       Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 31 Maj. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

6.       Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver start/anmälningsavgift.

7.       Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

8.       Tävlingen sker i ridhus 20x60m. Bana är 20x40m Framridning sker på ridbana 60x70m.

9.       Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skånes facebooksida 5 dagar innan tävling.

10.   Uppstallning är ej möjligt.

11.   Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

12.   Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com

Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne

Domare: Gustav Johansson

Tävlingsklasser:

Klass:

Ålder

Avgift medlem/icke medlem:

Priser:

1

E:1

100 kr/start / 150 kr/start

Rosett

2

D:1

100 kr/start / 150 kr/start

Rosett

3

C:1

100 kr/start / 150 kr/start

Rosett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För icke medlemmar som vill starta i Pay and ride kostar detta 150 kr/start. Då utom tävlan.

För medlemmar som vill starta i både utställning och 1 klass dressyr kostar detta 250 kr.

 

Proposition Utställning 2 Juni

Datum: 2 Juni 2018                     Första start: 9.00

Plats: Markaryds ryttarförening, Hylte 1285, 28591 Markaryd

Tävlingsledare: Lina Jörgensen tillsammans Michaela Vendelmo

1.       Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske.
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.  

2.       Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

3.       Anmälan görs via e-mail till adress: distriktskane@hotmail.com
Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och ålder, hästens registreringsnummer.
Anmälningsavgiften betalas till bankgiro 852-9547 i samband med anmälan, se TR.
Anmälningstiden utgår 28 Maj
Vid färre än 15 anmälningar ställs tävlingen in. Max 40 deltagare i utställning och dressyr tillsammans.

4.       Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

5.       Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 31 Maj. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

6.       Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver start/anmälningsavgift.

7.       Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

8.       Tävlingen sker i ridhus 22x44m. Framridning sker på ridbana 60x70m

9.       Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skånes facebooksida 5 dagar innan tävling.

10.   Uppstallning är ej möjligt.

11.   Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

12.   Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com

Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne

Domare: Gustav Johansson

Tävlingsklasser:

Klass:

Ålder

Avgift medlem/ icke medlem:

Priser:

1

4-8

200 kr/start / 250 kr/start

Rosett

2

9-13

200 kr/start / 250 kr/start

Rosett

3

14-19

200 kr/start / 250 kr/start

Rosett

4

20+

200 kr/start / 250 kr/start

Rosett

 5

 Övriga raser, utom tävlan

 250 kr/start

 Deltagarrosett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassvinnarna - under förutsättning att de uppnått guldklass(40p eller mer) går vidare för att kora Best in Show och Bäst i Motsatt kön.

För icke medlemmar i Ridtravarföreningen kostar utställningen 250 kr. Då deltar man utom tävlan.

För medlemmar som vill starta i både utställning och 1 klass dressyr kostar detta 250 kr.