Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Proposition Utställning 20 oktober

Proposition för Svenska Ridtravarförbundet Distrikt Skåne

 

Exteriör Utställning

 

Datum: 20 oktober 2018                               Första start: 9.00

Plats: Eslövs Ridklubb

Tävlingsledare: Kristina Lind tillsammans med Lina Jörgensen eller Annika Toth

1.       Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske.
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.  

2.       Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

3.       Anmälan görs via e-mail till adress: distriktskane@hotmail.com
Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och ålder, hästens registreringsnummer.
Anmälningsavgiften betalas till bankgiro 852-9547 i samband med anmälan, se TR.
Anmälningstiden utgår 11 oktober.
Vid färre än 15 anmälningar ställs tävlingen in. Max 40 deltagare.

4.       Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

5.       Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 16 oktober. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

6.       Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver start/anmälningsavgift.

7.       Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

8.       Tävlingen sker i ridhus 20x40m.

9.       Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skånes facebooksida 5 dagar innan tävling.

10.   Uppstallning är ej möjligt.

11.   Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

12.   Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com

Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne

 

Tävlingsklasser:

Klass:

Ålder

Avgift för medlem:

Priser:

1

4-8

200 kr/start

Rosett

2

9-13

200 kr/start

Rosett

3

14-19

200 kr/start

Rosett

4

20+

200 kr/start

Rosett

 

 

 

 

5

Övriga raser, utom tävlan

250 kr/start

 

 

 

 

 

 

Klassvinnarna - under förutsättning att de uppnått guldklass(40p eller mer) går vidare för att kora Best in Show och Bäst i Motsatt kön.

För medlemmar som vill starta i både utställning och TRAB kostar detta 250 kr

Icke medlemmar med travare kan starta utom tävlan, pris 250 kr.

Proposition TRAB 20 oktober

Proposition för Svenska Ridtravarförbundet Distrikt Skåne

 

Trab

 

Datum: 20 oktober 2018                               Första start: ca 13.00

Plats: Eslövs Ridklubb

Tävlingsledare: Kristina Lind tillsammans med Annika Toth och/eller Lina Jörgensen

1.       Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarförbundet. Hästen måste vara registrerad i STC eller SPTF, hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem, kontroller kan ske.
Din häst ska vara vaccinerad för att få delta. Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.  

2.       Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR så du är uppdaterad på vad som gäller.

3.       Anmälan görs via e-mail till adress: distriktskane@hotmail.com
Ange ditt fullständiga namn + adress, hästens fullständiga namn och ålder, hästens registreringsnummer samt vilken klass du vill starta i.
Anmälningsavgiften betalas till bg 852-9547 i samband med anmälan, se TR.
Anmälningstiden utgår 11 oktober
Vid färre än 15 anmälningar ställs tävlingen in. Max 40 deltagare.

4.       Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället.

5.       Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till 16 oktober. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50 kr.

6.       Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver start/anmälningsavgift.

7.       Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

8.       Tävlingen sker i ridhus 20x40m. Framridning sker på ridbana 60x70m.

9.       Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skånes facebooksida 5 dagar innan tävling.

10.   Uppstallning är ej möjligt.

11.   Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

12.   Vid frågor kontakta distriktskane@hotmail.com

Hjärtligt välkomna önskar Distrikt Skåne

 

Tävlingsklasser:

Klass:

 

Avgift:

Priser:

1

Pay and Trab

150 kr/start

 

2

Lätt klass, Tävling för ridtravare

100 kr/start

Rosett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För medlemmar som vill man starta i både utställning och Trab-lätt klass kostar detta 250 kr.