Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Kallelse Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte

6 November kl 15.00, Lilla Norregatan 17, Sjöbo

Välkomna till ett extra årsmöte för att informera om förändringar i förbundet samt ha en omröstning om vi ska vara en del av förbundet. Från och med år 2017 kommer det vara distrikten som är medlemmar i förbundet och distrikten kommer själva ta hand om sina medlemmar och medlemsavgifter. Vilket även leder till att man kan vara med i vilket distrikt man vill, alt flera distrikt.

Den 6 November kommer vi alltså ge er all information vi fått från förbundet och distriktets styrelsen informerar om våra tankar inför 2017. Detta så att vi kan ta ett beslut om medlemskap.

Alla är välkomna, medlem som icke medlem. Bara medlemmar kan vara med och rösta men vi hoppas på att det finns några där ute som funderar på att bli medlemmar och vill få information om vår verksamhet.

Nu har ni chansen att vara med att påverka föreningen inför 2017. Vi kommer även behöva styrelsemedlemmar till nästa år.

Anmälan till möte och foderlära samt ledamot i styrelsen görs till distiktskane@hotmail.com senast 1 november.

Vid fler än 5 anmälningar kommer vi anordna en föreläsning i foderlära från St Hippolyt. Den handlar om hästens matsmältning och i endast 5-10 minuter kommer St Hippolyts produkter nämnas.

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Styrelsen informerar om 2016 och vad vi vill förändra och åstadkomma under 2017

9. Styrelsen informera om omorganisationen i förbundet. Beslut tas om föreningen ska vara medlemmar i förbundet.

10. Mötet avslutas.

 

Välkomna!

Extra årsmöte Förhandsmeddelande
Förhandsmeddelande!
Den 6 november kl 15 på Lilla Norregatan 17 i Sjöbo kommer föreningen ha ett extra årsmöte för att ta prata om föreningens framtid. Det blir en del förändringar nästa år som vi måste ta beslut om. Det är alltså väldigt viktigt att ni som är medlemmar och vill vara med och påverka kommer på mötet. Detta är först och främst ett möte för att besluta om föreningen ska vara kopplade till förbundet eller inte. Efter det kan vi ta upp övriga frågor. Observera att det kommer alltså vara ett ordinarie årsmöte i Februari. Vill ni sitta med i styrelsen för nästa år får ni gärna höra av er då vi behöver ledamöter.😀 
Vi kommer även få en föreläsning om foderlära av St Hippolyt
Anmälan krävs och görs till distriktskane@hotmail.com innan den 30 oktober.
Mötet blir av oavsett om men om vi inte får tillräckligt med anmälningar avbokas foderläran från St Hippolyt.
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 16 oktober. Skickas till mailadressen ovan.
Vi bjuder på lättare fika!
Välkomna! 😀
INSTÄLLT!!
Allt den 16:e är tyvärr inställt!!
 
Då vi knappt fått några anmälningar har vi blivit tvugna att avboka domaren.
Men ridhuset och paddocken finns till förfogande för 80 kr. Anmäl er till distriktskane@hotmail.com senast 9 oktober.
Vid 9 eller färre anmälningar avbokas ridhuset.
Ange om ni vill rida själva i ridhuset eller kan tänka er delam ed en till två personer.
Ange även vilken tid som passar så ska vi försöka anpassa din ridtid till det.
Välkomna att anmäla er :)