Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Mötesprotokoll 17 juli
Mötesprotokoll från styrelsemöte 17 Juli
 
*Styrelsen pratar om att åka till Åbergs. Valery kontaktar Jägersro.
*Tankar kring utställningen den 15 maj: Överlag bra. Till nästa gång blir det tyvärr inga hingstar eller Svensk halvblod. Utställningen gav oss en bra buffert inför nästa evenemang.
*Pay and jump 28 augusti. Margareta försöker boka Segra gymnasiet anläggning i Östra Ljungby. Valery skriver proposition. Lite andra anläggningar togs upp på förslag.
*Pay and ride börjar planeras för till den 16:e oktober. Valery hör med Eslövs ryttarförening. Kristina hör med Charlotta Arvidsson som domare.
*Föreningen ska ha ett extra årsmöte för alla medlemmar och andra. För att ge information inför nästa år. Då ska förbundet ha gett oss besked om kostader för distrikten att vara knutna till förbundet. Vi försöker även använda detta tillfälle att spåna ideer och hitta nya medlemmar som vill engagera sig. Valery kollar Eslövs ryttarförening och Annika kollar Jägerso damklubb för lokal. Prel datum 6 november.
*Inget nytt möte bokat